бадзэ


бадзэ
1. муха
2. в знач. опр. мушиный

Кабардинско-русский словарь. 1957.

Смотреть что такое "бадзэ" в других словарях:

  • бадзэ — (бадзэр, бадзэхэр) муха ТэмитIу зиIэ хьацIэ пIэцIэ цIыкIумэ ащыщ Бадзэр гъэмафэрэ боу щэIэ Бадзэр мэцакъэ Бадзэм шIойхэр зэрехьэх …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • хьэцIэпIацI — (хьэцIэпIацIэр, хьэцIэпIацIэхэр) насекомое Бадзэ, аргъой, шъомпIэжъ джащ афэдэхэр ары Гъэмафэм хьэцIэпIацIэхэр бэу щыIэх …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ